UW HARMONIUM

Een veel gestelde vraag is: Is mijn harmonium het waard om gerestaureerd te worden?

Dit is best wel een moeilijke vraag. In principe kan ieder harmonium gerestaureerd worden, maar  of het dit waard is, wordt mede door uw gevoelswaarde bepaald.

Ieder harmonium heeft zijn eigen geschiedenis en door het restaureren wordt niet alleen het instrument in ere hersteld, maar ook de beleving van de muzikant en de toehoorder.

Uiteraard heeft de restauratie of reparatie een prijskaartje.  Ook dat speelt mee in de overwegingom het harmonium te laten restaureren.

Voor verdere informatie hierover verwijs ik u naar het tabblad MIJN ADVIES